O nás

Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko, z.s. email: djavurkova@volny.cz telefon: 737 486 474

Fio banka: transparentní účet 2301320170/2010

www.facebook.com/kockydobrissko/

Kvalitní krmivo Brit poputuje také do našeho útulku. Děkujeme.

Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko, z.s. byl založen pro to, abychom se mohli starat o nalezená, opuštěná a nechtěná zvířata, především o kočky, ev. o psy.

Působíme zejména v oblasti Dobříšska, jihozápadně od Prahy.

Kočky u nás bydlí v domácích depozitech, tzn. v domácnostech. V domácnostech se léčí, absolvují odčervení, očkování, event. kastraci. Plaché a bojácné kočky se pomalu snažíme ochočit a získat si jejich důvěru. Učíme je soužití s lidmi i ostatními zvířaty. Kočky, které byly na ulici někým z neznámého důvodu vyhozeny a jsou mazlivé, utvrzujeme v tom, že všichni lidé nejsou špatní. Ujímáme se také koček, jejichž majitel zemřel, onemocněl, odchází do domova důchodců, případně se není schopen z jiného důvodu sám o svá zvířata postarat.

Spolupracujeme s ostatními organizacemi na ochranu zvířat, vyměňujeme si informace a pořádáme společné akce.

​Pokud to jde, snažíme se pomoci, třeba jen radou po telefonu, nebo tím, že Vám dáme kontakt na někoho, kdo Vám může pomoci kvalifikovaněji než my.

Pro zdravé, očkované a kastrované (dospělé) kočky hledáme nové, laskavé a zodpovědné majitele, kteří jim poskytnou nový domov.

Pravidelně pořádáme umísťovací výstavy koček. Již tradičně pořádáme 2 x ročně umísťovací výstavu koček v prostorách veterinární kliniky Fénix v Praze 3 a letos prvně jsme pořádali umísťovací výstavu koček na Veterině Smíchov. Obě výstavy byly úspěšné a nový domov našlo hodně koček. Pořádali jsme také umísťovací výstavy v kavárnách, např. v kavárně U Chlupatýho ducha na Starém Městě v Praze 1, v kavárně The Spot na pražských Vinohradech. Obě kavárny jsou bohužel v současné době zavřené, proto hledáme jiné vhodné prostory pro pořádání kavárenských výstav. Velmi oblíbená bývala výstava koček a psů v krásných prostorách Muzea Betlémů na Karlštejně. Od pořádání této výstavy jsme letos upustili, protože procento umístěných koček a pejsků bylo v loňském roce nízké.

Podmínky osvojení

​Pokud se rozhodnete pro kočku z našeho spolku, sepíšeme s vámi Dohodu o předání zvířete, která vymezuje práva a povinnosti osvojitele. O vybrané kočce vám poskytneme veškeré informace, které o ní máme.

Upozorníme vás i na některá z našich práv, jako je povinnost umožnit nám kontrolu kočky již u vás a povinnost kočku nám vrátit, pokud se o ni nebudete moci starat. Budeme chtít vědět i něco o vás, zda máte nějaké zkušenosti se zvířátky, kde kočička bude bydlet, zda v domku či v bytě atd. Také vás požádáme o příspěvek na veterinární péči, který je vždy nižší než skutečné náklady na kočku vynaložené, Tento příspěvek je určen na veterinární péči o další kočky. Příspěvek činí 1.200 Kč za dospělou, kastrovanou a očkovanou kočku, 700 Kč za očkované kotě.

Zaplacený příspěvek na veterinární péči se dá odečíst z daní jako dar, potvrzení vám na požádání vystavíme.Hodnotu materiálních i finančních darů poskytnutých této organizaci lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu (pro fyzické osoby paragraf 15, pro firmy paragraf 20).

Sídlo:

ul. Partyzána Svobody 256

263 01 Dobříš

Předseda: Ing. Dana Javůrková

IČ 06422411

email: djavurkova@volny.cz

telefon: 737 486 474

Výroční zpráva Spolku na ochranu zvířat Dobříšsko, z.s.

za rok 2018

I. Evidence koček přijatých, umístěných, zemřelých

Stav k 1.1.2018 (převod z předchozích období): celkem 16 koček

1) Depozitum Dana: 14 koček

(Víťa, Lojza, Bobeš, Mareček, Missy, Davídek, Jakub, Anička, Michalka, Mikuláš, Eliška, Eliáš, Emánek, Matěj)

2) Depozitum Jana: 2 kočky

(Bodie, Doyle)

Přijato v roce 2018: celkem 54 koček

1) Depozitum Dana: 31 koček

(Mája, Tina, Tim, Šmoulinka, Richard, Kikinka, Mikinka, Kisinka, Filip, Petřinka, Micinka, Morísek, Fred, Ginger, Sněžánek, Matýsek, Metuzalém, Hanýžka, Martínek, Vilík, Ludvík, Honzík, Malíček, Miriam, Mazlíček, Jonatán, Sofie, Mikešek, Uhlík, Mája, Sean)

2) Depozitum Jana : 18 koček

(Tip, Ťap, Marek, Shelly, Harry, Odetka, Merlin, Artuš, Ludmila, Drahuška, Vašík, Trixie, Theo, Beátka, Jeník, Justýnek, Johanka, Jonášek)

3) Depozitum Katka: 4 kočky

(Nelinka, Lucinka, Mia, Fusík)

4) Depozitum Jarka: 1 kočka

(Mikinka – převod z depozita Dana)

Umístěno v roce 2018: celkem 29 koček

1) Depozitum Dana: 15 koček

(Michalka, Matěj, Mája, Tina, Tim, Kikinka, Kisinka, Filip, Morísek, Fred, Ginger, Vilík, Ludvík, Honzík, Jonatán)

2) Depozitum Jana: 14 koček

(Bodie, Doyle, Tip, Ťap, Shelly, Harry, Odetka, Merlin, Artuš, Ludmila, Drahuška, Vašík, Trixie, Jonášek)

Zemřelo v roce 2018: celkem 20 koček

1) Depozitum Dana: 19 koček

(Eliáš, Emánek, Richard, Eliška, Mikuláš, Petřinka, Micinka, Martínek, Hanýžka, Matýsek, Malíček, Šmoulinka, Miriam, Mazlíček, Sofie, Mikešek, Metuzalém, Lojza, Michalka)

2) Depozitum Jana: 1 kočka

(Marek)

Stav k 31. 12. 2018: celkem 21 koček

1) Depozitum Dana: 11 koček

(Víťa, Bobeš, Mareček, Missy, Davídek, Jakub, Anička, Sněžánek, Uhlík, Mája, Sean)

2) Depozitum Jana: 5 koček

(Theo, Beátka, Jeník, Justýnek, Johanka)

3) Depozitum Katka: 4 kočky

(Nelinka, Lucinka, Mia, Fusík)

4) Depozitum Jarka: 1 kočka

(Mikinka)

Statistika evidence koček (procenta):

Stav k 1.1.2018 + přijato v roce 2018: 70 koček (100%)

Umístěné kočky: 29 koček (41,4%)

Zemřelo: 20 koček (28,6%)

Stav k 31.12.2018: 21 koček (30,0%)

II. Ekonomická zpráva o příjmech a výdajích

Výdaje:

1) Materiál 75.377,-- Kč

V tom:

- Krmivo 41.997,-- Kč

- Stelivo 5.009,-- Kč

- Léky 20.812,-- Kč

- Pobytová klec 749,-- Kč

- Škrabací válce 5.897,-- Kč

- Materiál na výrobu pelíšků (látky) 913,-- Kč

2) Drobný majetek 35.639,-- Kč

V tom:

- Voliéra 17.800,-- Kč

- Karanténní klec 1.499,-- Kč

- Bakteriální UVC lampa 16.340,-- Kč

3) Veterinární služby 213.078,-- Kč

4) Bankovní poplatky 120,-- Kč

5) Vrácení omylné platby 800,-- Kč

6) Poštovné 2.128,-- Kč

7) Doprava voliéry 858,-- Kč

8) Inzerce – podání inzerátů 1.536,-- Kč

9) Montáž ochranných sítí do oken 4.840,-- Kč

10) Upgrade účetního programu Pohoda 484,-- Kč

Celkem výdaje 334.860,-- Kč

Příjmy:

1) Stav k 1.1.2018 12.938,-- Kč

2) Peněžní dary za kočky 24.900,-- Kč

3) Peněžní dary 354.098,45 Kč

Celkem příjmy 391.936,45 Kč

Zisk k 31.12.2018 57.076,45 Kč

Vypracoval:

Ing. Dana Javůrková,

předseda Spolku na ochranu zvířat Dobříšsko, z.s.

Datum: 15.3.2019