O nás

Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko, z.s. email: djavurkova@volny.cz telefon: 737 486 474

Fio banka: transparentní účet 2301320170/2010

Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko, z.s. byl založen pro to, abychom se mohli starat o nalezená, opuštěná a nechtěná zvířata, především o kočky, ev. o psy.

Působíme zejména v oblasti Dobříšska, jihozápadně od Prahy.

Kočky u nás bydlí v domácích depozitech, tzn. v domácnostech. V domácnostech se léčí, absolvují odčervení, očkování, event. kastraci. Plaché a bojácné kočky se pomalu snažíme ochočit a získat si jejich důvěru. Učíme je soužití s lidmi i ostatními zvířaty. Kočky, které byly na ulici někým z neznámého důvodu vyhozeny a jsou mazlivé, utvrzujeme v tom, že všichni lidé nejsou špatní. Ujímáme se také koček, jejichž majitel zemřel, onemocněl, odchází do domova důchodců, případně se není schopen z jiného důvodu sám o svá zvířata postarat.

Spolupracujeme s ostatními organizacemi na ochranu zvířat, vyměňujeme si informace a pořádáme společné akce.

​Pokud to jde, snažíme se pomoci, třeba jen radou po telefonu, nebo tím, že Vám dáme kontakt na někoho, kdo Vám může pomoci kvalifikovaněji než my.

Pro zdravé, očkované a kastrované (dospělé) kočky hledáme nové, laskavé a zodpovědné majitele, kteří jim poskytnou nový domov.

Pravidelně pořádáme umísťovací výstavy koček a psů. Již tradičně pořádáme 2 x ročně umísťovací výstavu koček v prostorách veterinární kliniky Fénix v Praze 3 a 1x ročně umísťovací výstavu koček a psů v areálu Muzea Betlémů na Karlštejně. Obě výstavy jsou vždy úspěšné a nový domov najde hodně koček i pejsků. Pořádali jsme také umísťovací výstavy v kavárnách, např. v kavárně U Chlupatýho ducha na Starém Městě v Praze 1, v kavárně The Spot na pražských Vinohradech. Obě kavárny jsou bohužel v současné době zavřené, proto hledáme jiné vhodné prostory pro pořádání kavárenských výstav.

Podmínky osvojení

​Pokud se rozhodnete pro kočku z našeho spolku, sepíšeme s vámi Dohodu o předání zvířete, která vymezuje práva a povinnosti osvojitele. O vybrané kočce vám poskytneme veškeré informace, které o ní máme.

Upozorníme vás i na některá z našich práv, jako je povinnost umožnit nám kontrolu kočky již u vás a povinnost kočku nám vrátit, pokud se o ni nebudete moci starat. Budeme chtít vědět i něco o vás, zda máte nějaké zkušenosti se zvířátky, kde kočička bude bydlet, zda v domku či v bytě atd. Také vás požádáme o příspěvek na veterinární péči, který je vždy nižší než skutečné náklady na kočku vynaložené, Tento příspěvek je určen na veterinární péči o další kočky. Příspěvek činí 1.000 Kč za dospělou, kastrovanou a očkovanou kočku, 700 Kč za očkované kotě.

Zaplacený příspěvek na veterinární péči se dá odečíst z daní jako dar, potvrzení vám na požádání vystavíme.Hodnotu materiálních i finančních darů poskytnutých této organizaci lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu (pro fyzické osoby paragraf 15, pro firmy pa ragraf 20).

Sídlo:

ul. Partyzána Svobody 256

263 01 Dobříš

Předseda: Ing. Dana Javůrková

IČ 06422411

email: djavurkova@volny.cz

telefon: 737 486 474